Har du husket følgende:

  1. Levert inn søknad om førerkort. Klikk på blankett under hvis du har førerkort fra tidligere eller klikk på høyre blankett ikon hvis det er førstegangssøknad.
  2. Se under Trafikalt grunnkurs om du må ha det før du begynner å kjøre.
  3. Husk du må betale gebyr for å ta teoriprøven og gebyr for førerprøven.
PRISER
 
Generelt
Vilkårene for at du skal kunne kjøre opp finner du under Førerprøven og Generelle bestemmelser
Det er du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven
Prøven har flere deler eller oppgaver
Du må både kjøre og løse de andre oppgavene selvstendig
Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet
Resultatet blir bestemt når prøven er over
Du får vite om du bestod eller ikke med en gang
Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet
Kjøretøy til prøven
Bilen du kjører opp med, skal være godkjent av Statens vegvesen.
Du må selv skaffe bilen.
De fleste leier bil av en trafikkskole.
Hva prøven omfatter
Du kjører 55-60 minutter under varierte veg- og trafikkforhold.
Ruta du kjører, er fastsatt på forhånd. En datamaskin trekker hvilken rute du får.
Du får en sikkerhetskontrolloppgave før kjøringa
Måten du gjør deg og bilen klar på før kjøringa, og måten du setter fra deg bilen på, er også en del av prøven
Sikkerhetskontrollen
Du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet
I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil
Oppgaver du får mens du kjører
Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre
Du blir for det meste bedt om å kjøre til navngitte steder som du finner skilt mot
Du kan bli bedt om å snu, parkere og rygge
Vurderinga som sensor gjør
Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd
Det blir lagt vekt på at har god bil behandling og kan kjøre behagelig og økonomisk
Du må samtidig greie å være oppmerksom på veg- og trafikkforholdene rundt deg
Kjøremåten skal være tydelig og sikker og gi god trafikkavvikling
Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter

Før du kan gå opp til teoriprøve, må du:
ha levert søknad om førerkort og fått den godkjent
være gammel nok
ha med deg akseptabel legitimasjon
ha betalt gebyr

I de klassene det bare er teoriprøve, må også kravene for praktisk prøve som er ført opp nedenfor være oppfylt før teoriprøven

Før du kan gå opp til praktisk prøve, må:

  • all obligatorisk opplæring være fullført og registrert
  • vandelen din må være i orden
  • eventuell helseattest være levert
  • du ha bestått teoriprøven
  • gebyr være betalt

Helse
På søknadsskjemaet for førerkort finner du endel spørsmål om helse. Dersom du svarer ”Ja” på ett eller flere av spørsmålene om helse, eller søker om førerkort i klasse C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller D må du i tillegg levere legeattest. Svarer du ”Ja” bare på spørsmål nummer 1 eller 2 er det tilstrekkelig med attest fra offentlig godkjent optiker for klasse A1, A, B, BE, S og T.
Vandel

Søknaden din blir sendt til vandelskontroll hos politiet. Det må ikke ha gått mer enn 6 måneder fra vandelen ble kontrollert når du går opp til prøve.

Alder
I de klassene du må kjøre opp kan du, ta teorien 6 måneder før du er gammel nok til å få førerkort i vedkommende klasse. I de klassene det er bare teori, må du vente til du er 16 år.

Hvilke klasser det er bare teoriprøve i og hvilke som har bare praktisk prøve kan du lese mer om på siden Førerprøven.

Legitimasjon
Før førerprøven starter, må du vise fram akseptabel legitimasjon som viser navnet ditt, fødselsnummer (11 siffer) og bilde, for eksempel pass, bankkort med bilde og posten s ID-kort utstedt etter 1. april 2003. Kan du ikke legitimere deg, blir du avvist til prøve.

Synstest
Ved førerprøver i førerkortklasser der det ikke kreves legeattest, må du vise at du kan lese et bilskilt på 20 meters avstand. Denne synstesten blir for det mest gjennomført like før teoriprøven. Har du gyldig synsattest fra lege eller optiker, slipper du denne testen.
Spesiell tilrettelegging

Dersom du av en eller annen grunn har behov for spesiell tilrettelegging av prøven, må du i god til før prøven søke skriftlig om dette til trafikkstasjonen.

For kandidater som ikke forstår norsk, kan kommunikasjonen mellom kandidaten og sensor gå for seg på et språk som begge behersker godt. Dersom språkproblemene er store kan det benyttes godkjent tolk. Eventuelle utgifter til tolk, utover hva som dekkes av den offentlige tolketjenesten, må kandidaten selv dekke.

Kandidater som skal avlegge førerprøve i klassene C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE må likevel gjennomføre prøven på norsk.
Obligatorisk opplæring

Du må fullføre all obligatorisk opplæring før du kan gå opp til førerprøve. Seinest 3 dager før prøven må alle obligatoriske deler være registrert. Dette er noe trafikkskolen din tar seg av. Er ikke all obligatorisk opplæring registrert, blir du avvist til prøven (Les mer på siden Krav til opplæring)
Mørkekjøring

I perioden 1. november til og med 15. mars, må du dokumenterekurs i mørkekjøring før du avlegger praktisk prøve. Avlegges førerprøven utenom denne perioden og du ikke har hatt mørkekjøring, får du førerrett kun frem til 31. januar påfølgende år. Du må da tilbake til trafikkstasjonen og dokumentere at kurset er gjennomført.
Resultatet av førerprøven

Dersom teoriprøven ikke er bestått, kan du få tilbakemelding om hvilke temaer du har svart feil på.

Ved den praktiske prøven vurderer sensor prestasjonene dine under ett med utgangspunkt i målene for opplæringen og registreringer under prøven. Du får en skriftlig begrunnelse for vedtaket som blir gjort.

Dersom du ikke består, kan du be om en annen sensor ved neste forsøk, så sant dette praktisk lar seg ordne. Har du strøket mer enn to ganger, kan du kreve å få to sensorer når du kjører opp på nytt.
Karantenetid

Dersom du ikke består teoriprøven, må du vente 2 uker før du kan ta ny prøve

Dersom du ikke består den praktiske prøven, må du vente 4 uker før du kan ta ny prøve.

Mange kandidater har problemer med å bestå førerprøven pga at de er for dårlig forberedt. Dette fører til lengre ventetider, større bruk av ressurser på trafikkstasjonene og ekstra utgifter til prøvegebyr for kandidaten. Karantenetiden er ment å motivere kandidaten til å forberede seg godt.
Prøve som gir begrensninger i førerretten

Du kan kjøre opp med bil med automatgir. Du får da en kode i førerkortet som begrenser førerretten til slike biler. Dersom du seinere vil utvide til ordinær førerrett, tenger du bare å gå opp til praktisk prøve.
Prøve ved fornyelse av førerrett

Den som søker om fornyelse av førerrett mer enn ett år etter at førerkortet er utløpt, skal avlegge praktisk prøve. Ved fornyelse av førerrett i flere klasser, avlegges prøven i den mest omfattende klassen. Hva som er mest omfattende klasse og hva slags kjøretøy som kreves, får du opplysninger om på trafikkstasjonen.